Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva zmluva č.2020 MPC NP PoP2 ZŠ 484 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít s DPH 19.08.2021 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.08.2021
Zmluva vzájomná spolkupráca spolupráca s DPH 05.11.2018 Matica slovenská Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.11.2018
Zmluva dodatok č.1 k ZoD č.01/2018 dodatok 172 309.16 s DPH 23.08.2018 Industry Technology s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 23.08.2018
Zmluva dodatok č. 8 k zmluve č. 175/2010 prenájom kopírky s DPH 14.02.2020 Tecos Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 17.02.2020
Zmluva ZoD 4-2017 dodatok č.1 Výmena okenných výplní 48 884,06 s DPH 04.12.2017 Ing.Dobrovič - DOBROSTAV Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.12.2017
Zmluva Zmena zmluvy č.1 ZoD č.5/2019 Rekonštrukcia elektroinštalácie telocviční základnej školy 5 100,00 s DPH 02.12.2019 K a K - System s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.12.2019
Zmluva Zmena zmluvy č.1 ZoD č. 7/2019 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični 185 177,66 s DPH 04.12.2019 HL Build s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.12.2019
Zmluva Komisionárska zmluva stravné lístky s DPH 23.05.2019 UP Slovensko s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 27.05.2019
Zmluva Kolektívna zmluva 2015-2019 Kolektívna s DPH 18.01.2015 18.01.2015 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 24.01.2015
Zmluva Dohoda č.19/41/054/239 Pracuj v školskej kuchyni s DPH 26.08.2019 ÚPSVaR Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 27.08.2019
Zmluva Dodatok č.1 k zml. 232 10 2017 prenájom telocvične s DPH 20.06.2018 Základná škola Futbalový klub Košická Nová Ves Ing.Lesňák Milan predseda 21.06.2018
Zmluva Dodatok 8 KZ, príloha 3 a 4 Dodatok 8 KZ, príloha 3 a 4 s DPH 05.12.2018 05.12.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 01.01.2019
Zmluva Dodatok 6 KZ , príloha 2 Dodatok 6 KZ , príloha 2 s DPH 22.01.2018 22.01.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy + predseda 23.01.2018
Zmluva Darovacia zmluva pre 7.c peňažný dar na zakúpenie didaktickej techniky 450,00 s DPH 21.11.2019 Východoslovenská energetika a.s.holding Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 21.01.2020
Zmluva 1/2021 - zmena zmluvy č.1 Výmena okien a dverí 128 327,81 s DPH 18.08.2021 OBLOK s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 18.08.2021
Zmluva zmluva o spolupráci Dajme spolu gól s DPH 04.02.2020 Slovenský futbalový zväz Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.02.2020
Zmluva Davital Dodatok č.1 prenájom nápojového automatu 107,40 s DPH 02.09.2019 DAVITAL s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.09.2019
Zmluva Dodatok 3 a 4 KZ Dodatok 3 a 4 KZ s DPH 01.01.2017 01.01.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 02.01.2017
Zmluva 2018-MPC-EONE-081 prevod didaktických prostriedkov s DPH 13.03.2018 MPC Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 19.03.2018
Zmluva dodatok č.2/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na r.2018 s DPH 01.07.2019 Úrad vlády SR + Mesto Košice mesto Košice Ing. Jaroslav Polaček + Mgr.Matúš Šutaj Eštok primátor + vedúci úradu 04.07.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2411

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria