Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2707001734 poistné 740,47 s DPH 2707001734 2707001734 04.09.2017 UNIQA Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra 00202971 pomôcky na interaktívnu tabuľu 117,00 s DPH 00202971 00202971 03.11.2021 National Pen Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 1900059002 teplo a TUV 10/2021-plaváreň 2 556,36 s DPH 1100216418 1100216418 16.11.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 18.11.2021 29.11.2021
Faktúra 1900059001 teplo a TUV 10/2021 ZŠ 7 149,78 s DPH 1090216416 1090216416 16.11.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 18.11.2021 29.11.2021
Faktúra 852021 demontáž kladín v TV 240,00 s DPH 852021 852021 15.11.2021 Vladimír MICENKO Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 211100022 prac.zošity - 2.roč. - náboženstvo 144,00 s DPH OBJP2100094 OBJP2100094 04.11.2021 Vydavateľstvo Don Bosco Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 202110281 aktualizačné vzdelávanie 350,00 s DPH 202110281 202110281 03.11.2021 OZ Edusteps Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 20212847 deratizácia - ZŠ, ŠJ 48,00 s DPH 31/21 31/21 03.11.2021 ASANARATES s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 00203829 pomôcky na interaktívnu tabuľu 134,99 s DPH 00203829 00203829 03.11.2021 National Pen Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 210303 kazeta EPSON 39,00 s DPH VO Rámcova zmluva VO Rámcová zmluva 05.11.2021 Tecos Košice spol. s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 2100404280 písanky 41,00 s DPH 2100404280 2100404280 15.11.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 2290067519 elektrina 2 227,18 s DPH 5100299971 5100299971 08.11.2021 VSE Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Objednávka 35/21 umývací a oplachovací prostr. do umývačky 226,80 s DPH obj. 35/21 25.11.2021 Elektroservis VV s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.11.2021
Objednávka 36/21 školenie - výťah v ŠJ 60,00 s DPH obj. 36/21 26.11.2021 Miroslav Harčarik Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.11.2021
Zmluva Zmluva o dielo 300,00 s DPH 06.12.2021 Edusteps Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 7210594 poplatok za školenie 69,00 s DPH 26.11.2021 Seminaria, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.12.2021 02.12.2021
Faktúra 213109878 hygienický materiál - dávkovače, sklad.utierky 61,80 s DPH 0604561 0604561 08.11.2021 CWS - boco Slovensko s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 71210364 štiepkovanie a drvenie 125,66 s DPH 32/2021 32/2021 04.11.2021 KOSIT Services s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 172021 doplatok na stravné 138,89 s DPH 172021 172021 01.12.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.12.2021 14.12.2021
Faktúra 21111404 antigénové testy 346,50 s DPH 21111404 21111404 24.11.2021 KELEK, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 25.11.2021 29.11.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2411

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria