Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 22/19 vypracovanie cenovej ponuky na opravu kanalizácie do60 s DPH obj.22/19 13.05.2019 Waltor s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.05.2019
Objednávka 3/19 vyhotovenie cenovej ponuky na okná a dvere do20 s DPH obj.3/19 24.01.2019 Okenné centrum Košice Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 24.01.2019
Objednávka 18a/20 vypracovanie PD na stavbu "Odstránennie VO pri MFI" do130 s DPH 18.05.2020 ELPA Pavol Janoščík Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 19.05.2020
Objednávka 36/19 výkopové práce s odstránením havárie na ÚK cca5000 s DPH obj.36/19 13.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 18.09.2019
Zmluva 232 1 2021 krátkodobý nájom N75.PN171.94 s DPH 28.09.2021 BK MGalaxy Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.10.2021
Zmluva 232 8 2019 Tréningový proces mládežníckych kategórií N75+PN176.87 s DPH 28.08.2019 ŠK Galaxy Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.09.2019
Zmluva 232 2 2021 dlhodobý prenájom nebytových priestorov N250PN439.47 s DPH 28.09.2021 FK K.Nová Ves Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.10.2021
Zmluva 232 3 2021 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov N2160PN287.99 s DPH 29.10.2021 Základná škola Krosnianska 2 Košice FK K.Nová Ves Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 18.10.2021
VO: Súhrnná správa 1Q 2017 Škola v Prírode 9 656.00 s DPH 09.04.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice 10.04.2017
VO: Súhrnná správa II.Q.2019 Zmlkuva o zájazde ŠvP 9 575.00 s DPH 04.07.2019 Základná škola Krosnianska 2, Košice 04.07.2019
Faktúra 2023031 škola v prírode - 22.5.23-26.5.23, I.stupeň 9 495.00 s DPH 232 7 2023 232 7 2023 09.06.2023 AMOS agency, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.06.2023 12.06.2023
VO: Súhrnná správa 3 Q 2017 PVC, Oprava schodiska,Deliaca stena v ŠJ, OPrava WC 85 756,10 s DPH 23.10.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice 23.10.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-5-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Ryba a rybie výrobky 8326bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 22 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
Faktúra 2125201942 vodné stočné 8+94.73 s DPH 01/216/2002 01/216/2002 03.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.06.2019 05.06.2019
Zmluva 232 11 2018 prenájom telocvične 78mesačne s DPH 03.09.2018 JUDr.Kolesár Martin JUDr.Kolesár Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 03.09.2018
Zmluva 232142019 zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov 789.87+1 s DPH 02.12.2019 2.12.2019 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.12.2019
Zmluva 232 11 2021 Letný športový debbý tábor 747.53nájom+prevádykovénáklady s DPH 19.07.2021 Spoločenstvo evanjelicekj mládeže Spoločenstvo evanjelicekj mládeže Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.07.2021
Zmluva výkaz výmer PESMENPOL spol s.r.o 70 560.24 s DPH 02.07.2019 PESMENPOL spol s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 03.07.2019
Zmluva ZoD 3/2019 Vybudovanie multifunkčného ihriska na ZŠ Krosnianska 2 70 560.24 s DPH 02.07.2019 PESMENPOL spol s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 03.07.2019
Faktúra 2019180 výstavba multifunkčného ihriska 70 560.24 s DPH ZoD 3/2019 ZoD 3/2019 31.07.2019 PESMENPOL spol s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.07.2019 05.08.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2411

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria