Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva SR:239/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 36 900.00 s DPH 08.10.2018 Úrad vlády SR + Mesto Košice MMK JUDr.Petruško + Ing.Mgr.Janečková viceprimátor + generálna tajomníčka 11.10.2018
Zmluva 232 4 2019 zmluva o výpožičke 106,98 s DPH prenájom za účelom volieb prezidenta SR Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Mestská časť Košice DH Mgr.Andrejčák Jozef starosta 21.03.2019
Zmluva 232 1 2019 zmluva o výpožičke 106,98 s DPH 06.03.2019 Základná škola Krosnianska 2 Mestská časť Košice DH Mgr.Andrejčák Jozef starosta 07.03.2019
Zmluva 0315 0200 02019 Sponzorský dar pre 7.C 450,00 s DPH 22.11.2019 Východoslovenská energetika a.s.holding Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy + vedúca úseku Komunikácia 21.01.2020
Zmluva Dodatok 6 KZ , príloha 2 Dodatok 6 KZ , príloha 2 s DPH 22.01.2018 22.01.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy + predseda 23.01.2018
Faktúra 2100404280 písanky 41,00 s DPH 2100404280 2100404280 15.11.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 211100022 prac.zošity - 2.roč. - náboženstvo 144,00 s DPH OBJP2100094 OBJP2100094 04.11.2021 Vydavateľstvo Don Bosco Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 202110281 aktualizačné vzdelávanie 350,00 s DPH 202110281 202110281 03.11.2021 OZ Edusteps Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 20212847 deratizácia - ZŠ, ŠJ 48,00 s DPH 31/21 31/21 03.11.2021 ASANARATES s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 00202971 pomôcky na interaktívnu tabuľu 117,00 s DPH 00202971 00202971 03.11.2021 National Pen Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 00203829 pomôcky na interaktívnu tabuľu 134,99 s DPH 00203829 00203829 03.11.2021 National Pen Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 2707001734 poistné 740,47 s DPH 2707001734 2707001734 04.09.2017 UNIQA Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra 2290067519 elektrina 2 227,18 s DPH 5100299971 5100299971 08.11.2021 VSE Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 852021 demontáž kladín v TV 240,00 s DPH 852021 852021 15.11.2021 Vladimír MICENKO Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Objednávka 36/21 školenie - výťah v ŠJ 60,00 s DPH obj. 36/21 26.11.2021 Miroslav Harčarik Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.11.2021
Zmluva Zmluva o dielo 300,00 s DPH 06.12.2021 Edusteps Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 7210594 poplatok za školenie 69,00 s DPH 26.11.2021 Seminaria, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.12.2021 02.12.2021
Faktúra 182021 réžia na stravné 877,20 s DPH 182021 182021 01.12.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.12.2021 14.12.2021
Faktúra 172021 doplatok na stravné 138,89 s DPH 172021 172021 01.12.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.12.2021 14.12.2021
Faktúra 21799 finančné účtovníctvo a PaM za 11/2021 370,00 s DPH 21799 21799 02.12.2021 Stredisko služieb školám Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.12.2021 14.12.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2411

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria