Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1700459 prostriedok do myčky riadu 109,20 s DPH 7/2017ŠJ 05.10.2017 Elektroswervis VV s.ro. Školská jedáleň pri ZŠ Palaščáková Daniela, ved.ŠJ riaditeľka školy 10.10.2017 10.10.2017
Zmluva Kolektívna zmluva 2015-2019 Kolektívna s DPH 18.01.2015 18.01.2015 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 24.01.2015
Zmluva Dodatok 1 KZ Dodatok 1 s DPH 17.03.2015 17.03.2015 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 18.03.2015
Zmluva Dodatok 8 KZ, príloha 3 a 4 Dodatok 8 KZ, príloha 3 a 4 s DPH 05.12.2018 05.12.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 01.01.2019
Zmluva Dodatok 7 KZ Dodatok 7 KZ s DPH 21.06.2018 21.06.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 02.09.2018
Zmluva Dodatok 6 KZ , príloha 2 Dodatok 6 KZ , príloha 2 s DPH 22.01.2018 22.01.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy + predseda 23.01.2018
Zmluva Dodatok 5 KZ Dodatok 5 KZ s DPH 01.02.2018 01.02.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 02.02.2018
Zmluva Dodatok 3 a 4 KZ Dodatok 3 a 4 KZ s DPH 01.01.2017 01.01.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 02.01.2017
Zmluva Dodatok 2 KZ Dodatok 2 KZ s DPH 01.03.2016 01.03.2016 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 02.03.2016
Zmluva 232 15 2019 Krátkodobý nájom nebytových priestorov 40,00 s DPH 04.11.2019 Petra Vasilová Petra Vasilová Mgr.Špilárová Júlia + Petra Vasilová riaditeľka školy 05.11.2019
Faktúra 20212847 deratizácia - ZŠ, ŠJ 48,00 s DPH 31/21 31/21 03.11.2021 ASANARATES s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 00202971 pomôcky na interaktívnu tabuľu 117,00 s DPH 00202971 00202971 03.11.2021 National Pen Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 00203829 pomôcky na interaktívnu tabuľu 134,99 s DPH 00203829 00203829 03.11.2021 National Pen Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 2707001734 poistné 740,47 s DPH 2707001734 2707001734 04.09.2017 UNIQA Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra 211100022 prac.zošity - 2.roč. - náboženstvo 144,00 s DPH OBJP2100094 OBJP2100094 04.11.2021 Vydavateľstvo Don Bosco Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 2100404280 písanky 41,00 s DPH 2100404280 2100404280 15.11.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 2290067519 elektrina 2 227,18 s DPH 5100299971 5100299971 08.11.2021 VSE Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Objednávka 35/21 umývací a oplachovací prostr. do umývačky 226,80 s DPH obj. 35/21 25.11.2021 Elektroservis VV s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.11.2021
Objednávka 36/21 školenie - výťah v ŠJ 60,00 s DPH obj. 36/21 26.11.2021 Miroslav Harčarik Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.11.2021
Zmluva Zmluva o dielo 300,00 s DPH 06.12.2021 Edusteps Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.12.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2411

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria